Suunnittelu ja konsultointi

Suunnittelu

Hyödynnä ammattilaista!

Niparmin ammattilainen on apuna kaikissa sisä- ja tuotantologistiikan suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä; tarvekartoituksen pohjalta laadimme suunnitelman ja tarjoamme myös toimituksen ja asennuksen.

Varaston, työpisteen- ja ympäristön sekä myymälän suunnittelu on vaihe, jossa logistiikan kokonaistuottavuuteen voidaan vaikuttaa parhaiten. Suunnittelu lähtee asiakkaan yksilöllisten tarpeiden kartoituksesta. Layout-suunnittelussa keskeisenä tavoitteena on materiaalivirtojen mahdollisimman tehokas ohjaaminen. Materiaalivirtojen selkeys, layoutin joustavuus ja muunneltavuus, lyhyet kuljetusmatkat, tehokas tilankäyttö sekä työturvallisuus ja -tyytyväisyys ovat ratkaisevan tärkeitä asioita.

Hyvällä layout-suunnittelulla varmistetaan, että tilasta tulee toimiva, keräily- ja kulkureitit ovat selkeät ja että esimerkiksi varastopaikat on ryhmitelty kierron nopeuden mukaan. Joskus oikeaa ratkaisua etsittäessä on hyödyllistä tutustua muiden tekemiin ratkaisuihin osana suunnitteluprosessia. Voimme tarvittaessa järjestää referenssikäynnin tutustumaan toimiviin varastoratkaisuihin.

Toimiva sisälogistiikka on yrityksellesi kilpailuetu! Toiminnan tehokkuus on esimerkiksi työn ja tilankäytön tehokkuutta. Esimerkiksi keräilyssä, voidaan hyvällä suunnittelulla saavuttaa isojakin säästöjä ylimääräisten kulujen sijasta. Sisälogistiikan tehostamisella parannetaan työturvallisuutta ja saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä. Prosessiajat lyhenevät, ja toiminnan tuottavuus kasvaa.

Jokaisella yrityksellä on varastointiin ja työympäristöön liittyviä yksilöllisiä tarpeita. Niparmin ammattilainen kartoittaa sisälogistiikan tarpeet asiakkaan toiveita kuunnellen ja tiloja tutkien. Käytännön malliesimerkkejä onnistuneista toteutuksista on paljon ja kerromme niistä mielellämme lisää.

Mitä aikaisemmin olemme mukana projektin suunnittelussa, sitä parempi on lopputulos. Autamme mielellämme olipa kyseessä vaikkapa uuden varaston rakentaminen, entisen laajentaminen tai nykytoiminnan kehittäminen. 

Luottamus

Palvelemme ja konsultoimme muun muassa näissä asioissa:

Tilankäyttö- ja Layout-suunnittelu

Työympäristön toiminnallisuus

Kalusteratkaisut

Keräilyjärjestelmät

Materiaalinsiirto

Ergonomia

Työturvallisuus

Simulointi

Ota yhteyttä

Soita meille

0400 130 190

Sähköposti

info@niparmi.fi