Kuormituskyltit kuntoon

Työturvallisuuden kaksi tärkeää periaatetta ovat estää vaaratekijöiden syntyminen ja myös perehdyttää työntekijät mahdollisten vaaratekijöiden varalta. Varastohyllyjen isoin riski on hyllyn romahtaminen. Romahtamisen syitä  ovat tyypillisesti ylikuormitus ja vauriot hyllyrakenteissa.

Tämän takia työsuojelutarkastuksen yhteydessä tarkistetaan, että varastohyllyjen kuormitusmerkinnät ovat kaikille käyttäjille selkeästi näkyvissä.

JOSKUS KUORMITUSMERKINNÄT PUUTTUVAT KUORMALAVAHYLLYSTÄ. Ne ovat esimerkiksi voineet pudota tai hyllyjä on siirretty.

Hätä ei ole tämän näköinen Kasten hyllyjen kanssa. Niparmilta löytyy apu asiaan. Selvitämme hyllyjen sallitut kuormitukset ja teemme uudet kuormityskyltit. Tarvittaessa käymme asentamassa kyltit näkyviin kohtiin kyseisessä varastohyllyssä.

Käyttäjän näkökulmasta hankaluuden aiheuttaa se, että sallitut kuormitukset ovat erilaiset eri vaakapalkeille ja eri pylväsvahvuuksille. Hyllyvalmistajat toimittavat hyllyjen mukana  kuormituskyltit kullekin vaakapalkki-pylvästyyppi-yhdistelmillä. Alla erimerkki:

Pystymme Niparmilla yhdistelemään eri vaakapalkit samaan kuormituskylttiin. Näin varastossa erilaisten kuormituskylttien määrää voidaan vähentää. On olemassa myös keinoja selkeyttää käyttäjille kunkin hyllyn sallitut kuormitukset esim. lavapaikkakohtaisesti.

Kysy lisää Niparmilta.

Takaisin sivun alkuun