Työympäristön kalusteet

Hyvä järjestys tarkoittaa, että työvälineille, laitteille, materiaaleille ja jätteille on varattu asianmukaiset sijoituspaikat, ja että tavaroiden käsittely, kuljetus ja varastointi on suunniteltu ja toteutettu sujuvaksi. On hyvä muistaa, että hyvä siisteys ja järjestys vähentävät tavaroiden etsimiseen käytettyä aikaa.

Työympäristön siisteys edistää työturvallisuutta ja lisää viihtyvyyttä

Työturvallisuus kuuluu nykypäivän avainasioihin. Nykyiset standardit ja työturvallisuuslaki velvoittavat käyttäjää ja yritystä ottamaan työturvallisuusasiat vakavasti. Tyypillisiä vaaratilanteita työympäristössä aiheuttavat esineiden tai tavaran putoaminen, ihmisen putoaminen tai kaatuminen, liikkuvien koneiden tai taakkojen väliin jääminen, tulipalon vaara ja vaaralliset aineet. Melu taas on yksi laajimmista ja häiritsevimmistä työympäristön ongelmista.

Vaikka merkittävä osa työympäristön turvallisuudesta ja toimivuudesta onkin kiinni ihmisen omasta käyttäytymisestä, monia tapaturmia ja haittoja voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä asianmukaisin työympäristö- ja turvallisuuskalustein. Toimivin kalustein ja tarvikkein voidaan myös oleellisesti parantaa työympäristön siisteyttä ja viihtyvyyttä.

Konesuojan ja laitesuojan avulla eristetään ja suojataan kone tai laite, joka saattaa tuottaa vaaraa ihmiselle. Näin ihmisen kehon osat eivät pääse liian lähelle koneen liikkuvia osia.

Kysy lisää

Työympäristökalusteisiimme kuuluvat mm.

Konesuojat

Putoamisuojat

Jätteenkäsittely ja roska-astiat

Valuma-altaat ja kippikontit

Suojaverhot ja matot

Äänieristetyt seinäelementit

Tikkaat ja huoltotasot

Takaisin sivun alkuun