Varastohyllyjen turvallisuustarkastukset

Asennustarkastus

Varastohyllyille tulee ennen käyttöönottoa suorittaa asennustarkastus. Kun käytät valtuutettuja hyllyasentajia, niin he tekevät tarkastuksen asennustyöhön kuuluvana.

Hyllyt tulee varustaa kuormituskylteillä, mitkä kertovat kunkin hyllyn kantavuudet eli suurimman sallitun kuormituksen.

Jos hyllyjen kokoonpanoja muutetaan, niin tarvitaan uusintatarkastus. Se tehdään vastaavasti kuin asennustarkastus. Huomaa, että hyllymuutokset voivat aiheuttaa muutoksia sallittuihin kuormituksiin ja siksi tulee aina tarkistaa, että kuormitusmerkinnät vastaavat muutettua hyllyrakennetta.

Säännöllinen tarkastus

Varastohyllyjen kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti. Työturvallisuuslain mukaan työntekijän tulee viipymättä ilmoittaa havaitsemistaan puutteista tai vaaran paikoista. Työnantajan taas tulee korjata puutteet ja vauriot sekä poistaa vaaratekijät ilman aiheetonta viivästystä.

Määräaikaistarkastus

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työympäristöstä tai työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta, hänen on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita.

Varastohyllyjen suhteen varsin yleinen käytäntö on, että ne tarkastetaan vuosittain.

Takaisin sivun alkuun