Lavatavaran varastointiratkaisut

Kuormalavojen varastointiin on käytettävissä useita erilaisia hyllytyyppejä. Valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat tilankäytön optimointi, materiaalivirtojen ohjaus ja tietenkin kustannukset.

Perinteinen kuormalavahylly

Ylivoimaisesti yleisin ratkaisu on perinteinen kuormalavahylly, mikä soveltuu useimpiin lavatavaran varastointitarpeisiin. Kuormalavahyllyissä lavat saadaan järjestykseen ja lavapaikkojen merkintä esim. varastonhallintajärjestelmiä varten onnistuu helposti. Jokainen lavapaikka on koko ajan operointavissa trukilla.

Kuormalavahyllyvarasto vaatii hyvän layout-suunnittelun, jotta trukkikäytävät voidaan sijoittaa oikein keräilyn ja tilan käytön optimoinnin näkökulmista.

Movo-siirtohyllyjärjestelmä

Kun lavoja halutaan pakata tiiviimmin, niin raskas siirtohyllystö MOVO on hyvä ratkaisu. Sitä käytetään paljon elintarvikkeiden pakkasvarastoissa, mutta se sopii moneen muuhunkin käyttöön.

Ratkaisun voi kuvata niin, että kuormalavahyllyt asennetaan siirtoalustojen päälle. Hyllyrivit pakkautuvat hyvin tiiviisti toisiaan vasten. Kauko-ohjaimella saadaan avattua trukkikäytävä haluttuun kohtaan hyllyjen väliin. Hyllyt on varustettu turvajärjestelmällä, mikä valvoo hyllyalustojen liikkeitä.

Tulevaisuuden tarpeita ajatellen siirtohyllyjärjestelmään voi varautua ennakkoon, kun on rakentamassa uutta varastoa. Tällöin rakennusvaiheessa varastoon asennetaan siirtokiskot valmiiksi. Aluksi kuitenkin käytetään vain kuormalavahyllyja, ja jos ja kun lisäkapasiteetin tarve syntyy, niin samat hyllyt asennetaankin siirtoalustojen päälle.

FIFO-lavahyllyjärjestelmä

First-in-first-out periaate on usein hyödyllinen varastoinnin ja myös tuotannon kannalta. Lavat kulkevat tällöin peräkkäin solissa. Ratkaisu myös kasvattaa kapasiteettia tilankäytön kannalta. FIFO-järjestelmä voidaan toteuttaa rullaradoilla läpivirtaushyllystönä tai nk. satelliittihyllystönä, missä satelliittirobotti kuljettaa lavoja eteenpäin hyllystön solissa.

AGV-hyllystö

Automaattisesti trukeilla tai AGV-siirtovaunuilla toimivissa varastoissa hyllyratkaisu on tyypillisesti perinteinen kuormalavahyllyvä.

Kapeakäytävähyllystö

Kapeakäytävähyllystöjä toteutetaan korkeisiin tiloihin, jolloin tila voidaan hyödyntään lavapaikkamäärien suhteen erittäin tehokkasti. Kapeakäytävähyllystö vaatii erikoistrukin. Keräilyn tehokkuus yhdellä trukilla ei ole samaa luokkaa kuin perinteisellä kuormalavahyllyllä useammalla operoivalla trukilla tai AGV-vaunuilla.

Syväkuormaushyllystö

Syväkuormaushyllyt ovat staattiset hyllyt, joissa kuormalavat sijoitetaan hyllyrunkoon kiinnitettyjen kiskojen päälle. Kunkin solan täyttö täytyy tehdä järjestyksessä alkaen takaa ja tasaisesti kaikille tasoille vuorotellen. Hyllystö toimii siis LIFO eli Last-in-First-out periaatteella. Tilankäytöltään syväkuormaushylly on hyvä, mutta se soveltuu vain sellaiseen tilanteeseen, missä useita lavoja käsitellään yhtenä siirrettävänä eränä, esim. elintarvikkeiden tai raaka-aineiden välivarastona.  Syväkuormaushyllystö vaatii myös yleensä siihen mitoitetun trukin.

Pushback-hyllystö

Pushback-hyllyt ovat oikeastaan syvät kuormaushyllyt, joissa on rullarata tai liukukelkkamekamismi, joiden avulla lavoja voidaan työntää taaempaan positioon (push back).  Ne toimivat LIFO eli Last-in-First-out periaatteella. Yleensä pushback-varustusta käytetään, kun varastoon jäisi kuormalahyllyn taakse muuten hyödytöntä tilaa, joka halutaan ottaa käyttöön.

 

Takaisin sivun alkuun