Sisälogistiikan suunnittelu

Layout-suunnittelu

Layout-suunnittelu kuulostaa helpolta, mutta siinä on otettava monia asioita huomioon. Hyvällä layout-suunnittelulla varmistetaan, että tilasta tulee toimiva, keräily- ja kulkureitit ovat selkeät ja että esimerkiksi varastopaikat on ryhmitelty kierron nopeuden mukaan.

Mitä aikaisemmin olemme mukana projektin suunnittelussa, sitä parempi on lopputulos. Autamme mielellämme olipa kyseessä vaikkapa uuden varaston rakentaminen, entisen laajentaminen tai nykytoiminnan kehittäminen.

Referenssikäynnit

Joskus oikeaa ratkaisua etsittäessä on hyödyllistä tutustua muiden tekemiin ratkaisuihin osana suunnitteluprosessia. Voimme tarvittaessa järjestää referenssikäynnin tutustumaan toimiviin varastoratkaisuihin.

Tilankäytön suunnittelu

Tilankäytön suunnittelu on osa layout-suunnittelua. Kehittyneemmillä varastointiratkaisuilla voidaan kuitenkin saada merkittäviä tilankäytön säästöjä tai kasvattaa varastointikapasiteettia.

Muista keräilyn tärkeys

Yksittäisenä toimintona keräilyn kehittäminen on tyypillisesti asia, jolla saadaan heti tuloksia aikaiseksi toiminnan tehokkuudessa. Yllättävän paljon aikaa hukkuu tavaroiden etsimiseen ja hakemiseen, jos varastointijärjestelmä ei ole selkeä ja toimiva

Hyvällä layout-suunnittelulla voidaan saavuttaa isojakin säästöjä ja vastaavasti huono layout tuo vain ylimääräisiä kuluja päivittäistoiminnan hukkien kautta.

Kilpailuetua tehokkuuden nostolla

Toimiva sisälogistiikka on yrityksellesi kilpailuetu! Tehokkuutta voidaan nostaa monin keinoin.

Usein unohdetaan, että panostuksilla työturvallisuuteen ja työergonomiaan voidaan myös  saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ja työtehokkuuden kasvua.

Manuaaliohjattu vai järjestelmäpohjainen

Toiminnan kehittämisen kannalta ei oikeastaan ole merkitystä, onko varastonhallinta toteutettu perinteisenä varastopaikkoihin perustuvana työtapana vai dynaamisena WMS-ohjattuna toimintona. Kummassakin mietitään samoja asioita.

Virheet

Virheet tekevät tehokkuudelle hallaa. Monet ovat ottaneet esim. varastoautomaatin käyttöön, koska samalla kun ryhmäkeräily nostaa tehokkuutta, niin varastoautomaatin käyttö myös vähentää merkittävästi keräilyvirheitä.

Erityistarpeet

Jokaisella yrityksellä on varastointiin ja työympäristöön liittyviä yksilöllisiä tarpeita. Niparmin ammattilainen kartoittaa sisälogistiikan tarpeet asiakkaan toiveita kuunnellen ja tiloja tutkien. Käytännön malliesimerkkejä onnistuneista toteutuksista on paljon ja kerromme niistä mielellämme lisää.

Yleisimpiä aihealueita, joissa Niparmi voi auttaa asiakkaitaan ovat:

  • Tilankäytön suunnittelu
  • Layout-kuvien ja ehdotusten piirtäminen
  • Kalusteratkaisujen vertailut
  • Keräilyn kehittäminen
  • Materiaalinsiirron ratkaisujen kartoittaminen
  • Työergonomian parantaminen
  • Työturvallisuuden tarkastukset
  • Työympäristön toiminnallisuuden kehittäminen
  • Kustannusarvioiden teko budjetointia varten
Takaisin sivun alkuun